Lista lui Propinatiu

 

Lista lui Propinaţiu. BAZINUL DE SPIRITUALITATE

AL CELOR 1001 FRENEZII DEZIRABILE

întru un prim itinerariu spiritual de 100

Literatura si Arte

!!! Carti gratis Internet Archive !!!

Câteva site-uri ARTE, MUZICA

!!! YouTube playlists ARTE, MUZICA !!!

STIINTE

Istorie Cultura Civilizatie

PRESA INTERNATIONALA

Listă de site-uri bune să navighezi în Bazinul de Spiritualitate

Feedback, FAAQs, Propuneri

Lista celor 100 de cărţi şi trăiri obligatorii pentru postaci, începătură la Itinerariul Spiritual al postacului român profesionist, nu e bine să ţi-o dea nimeni, ci precum Prometeu focul, aşa şi tu trebuie s-o furi de la mai mulţi. Toate miturile formează astfel de cleptocraţii spirituale fiindcă donorul poate manipula chiar şi fără să şi-o propună, iar acceptorul nu se cunoaşte pe sine înainte de a citi cărţi serioase.

Lista lui Propinaţiu este încifrată aici sub o formă implicită, în sensul că poate fi ghicită, cam cum ar arăta întocmită de el numai pentru tine, şi combătută,eventual îmbunătăţită moral pe calea divinaţiei şi actualizată, mulţi
ucenici din catacombele subteranei blestemând că dezvelirea şi publicarea tainei ei sacre esoterice i-ar lăsa descoperiţi, neprotejaţi faţă de alţi postaci din RO şi DRO, interesaţi să se perfecţioneze, unii din Xenia, nu puţini desantaţi de-ai Duşmaniei şi, după anumite Semne, câţiva rătăcitori până-n smogul de azi desprinşi din senina şi clara Antichitate.

Important e să ştii că s-a deschis bazinul, că există 1001 frenezii spirituale, dintre care plăcerea ta e să alegi pe primele 100 şi să le consumi cu lăcomie, să ai poftă fiind şi singura satisfacţie pe pământ a postacului mai amărât, dobândind aici cât timp ne plătim datoriile. Căci rezultă din acest nărav, eroic şi totuşi electoral selectiv, al alegerii, că practici antrenându-te ca postac un exerciţiu axiologic de a vota durabil şi sustenabil, propus în peştera lui Zamolxe ca marcă a superiorităţii aristocratice pe spirit faţă de editorialist (şi de Stăpânul acestuia), chiar dacă-i nu nechezol, ci un celestin seismectual/megaintelectual. Şi cum Epoca Wash au năboit ca un tsunami nesimţit peste Epoca Mooye, nu mai e timp de visat itinerariul, ci numai să şi-l completeze ca foaie de parcurs toţi care nostalgeşte, după cum şi-l poate personaliza fieştecare, selectându-şi item cu item de valoare adăugată esenţei omului din subterană, ca subcomentator webistic (Notes from the Underground), cam tot ce-i trebuie la minimul moral, ca la mall, din mai jos anexata numai pentru români, în particular pentru buni români, ofertă de titluri obligatorii, suplimentare sau facultative.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Bazinul de Spiritualitate al celor 1001 frenezii dezirabile

T O P

Σ Literatură

Literature

 

Mihai Eminescu – Poezii (Ediţia D. Murăraşu)

Proza literară (Ediţia E. Simion)

Opere I, II, III, VIII-XIII, XV (Ediţia Perpessicius, unde se vede că şi ciornele erau natural geniale)

Eminescu – OPERE vol 1, 2, 3 (şi incredibil de multă deja carte românească veche,
in primul rând istorie, literatura si periodice!) în
Biblioteca Digitală a Bucurestilor

Eminescu – Poezii (Proiect Gutenberg)

George Călinescu – Viaţa lui Mihai Eminescu

Opera lui Mihai Eminescu

Istoria literaturii române de la origini până în prezent

Viaţa lui Ion Creangă

Vasile Alecsandri – Poezii poporale. Balade (Cântice bătrâneşti)

Ion Creangă – Amintiri din copilărie. Poveşti. Povestiri

Ioan Slavici – Amintiri

Lumea prin care am trecut

Jean Defradas – Literatura elină

Eugen Cizek – Istoria literaturii latine

Michel Prigent – Histoire de la France littéraire

Pierre Labracherie – La Vie quotidienne de la bohème littéraire au XIXè siècle (Parisul literar în veacul al XIX-lea)

Pierre de Boisdeffre – O istorie vie a literaturii franceze de azi

Adolphus William Ward – The Cambridge History of English and American Literature

Serge Fauchereau – Introducere în poezia americană modernă

Richarda Huch – Romantismul german

Hertha Perez – Antologia poeziei romantice germane

Dan Grigorescu – Istoria unei generaţii pierdute: Expresioniştii

Fritz Martini – Istoria literaturii germane

Francesco de Sanctis – Storia della letteratura italiana

Francisco Rico – Historia y crítica de la literatura española

Efim Etkind, Georges Nivat, Ilya Serman,Vittorio Strada – Histoire de la littérature russe

Arthur Anthony MacDonell – A History of Sanskrit Literature

Octavian Simu – Dicţionar de literatură japoneză

The Cambridge History of Arabic Literature

The Cambridge History of African and Caribbean Literature

Ovidiu Drimba – Istoria culturii şi civilizaţiei (13 vol.)

Istoria literaturii universale (2 vol.)

A.E. Baconsky – Panorama poeziei universale contemporane

Meridiane

Biserica Neagră (roman)

Ştefan Augustin Doinaş – Atlas de sunete fundamentale

Petre Stoica – Roza vânturilor. Poeme din lirica secolului XX

Nicolae Manolescu – Poezia româna modernă de la George Bacovia la Emil Botta. Antologie

Zahu Pană – Poezii din închisori

Laurenţiu Ulici – Nobel contra Nobel

O mie şi una de poezii româneşti

*** Constelaţia lirei. Antologia poeţilor din R.S.S. Moldovenească

Dumitru Crudu – Noua poezie basarabeană (antologie)

Alexandru Mușina – Antologia poeziei generației ’80

Dumitru Chioaru – Noua poezie nouă. O antologie a poeziei române postmoderne

Tudor Vianu – Arta prozatorilor români

Idealul clasic al omului

Epopeea lui Ghilgameş

Homer –Iliada

Odiseea

Panciatantra

Esopia + Arnolt Bronnen – Esop

Publius Ovidius Naso – Ars amandi

Longos – Daphnis şi Chloe

Poemele epice ale Evului Mediu. Cântecul lui Roland – Tristan – Cântecul Cidului – Perceval

Dante – Vita nuova

Divina Commedia

http://dante.ilt.columbia.edu

Francesco Petrarca – Canţonierul

Giovanni Boccaccio – Il Decamerone

Niccolò Machiavelli – Il Principe

Erasmus din Rotterdam – Elogiul Nebuniei sau Cuvântare spre Lauda Prostiei

1001 de nopţi

http://www.wollamshram.ca/1001/index.htm

Francois Rabelais – Gargantua şi Pantagruel

Marcus Aurelius – Meditationes (Către sine)

Michel de Montaigne – Essais

La Rochefaucauld – Maximes

Cervantes – Don Quijote de la Mancha

Cervantes

Shakespeare – Hamlet

Sonete

Romeo şi Julieta

Regele Lear

Macbeth

Othello

Timon din Atena

Neguţătorul din Veneţia

Furtuna

Charles Lamb, Mary Lamb – Tales from Shakespeare

http://www.opensourceshakespeare.org/

Jonathan Swift – Gulliver’s Travels

& A Modest Proposal for Preventing the Children of Poor People in Ireland From Being a Burden to Their Parents or Country, and for Making Them Beneficial to the Public

Johann Wolfgang Goethe – Faust

Poeziile

Suferinţele tânărului Werther

Poezie şi adevăr

Johann Peter Eckermann – Convorbiri cu Goethe în ultimii ani ai vieţii sale

Friedrich Gundolf – Goethe

Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon – Mémoires (éd. Boislile, 43 volumes)

http://rouvroy.medusis.com/tomes.html

Voltaire – Zadig

Candid

Giacomo Girolamo Casanova – Histoire de ma vie

Donatien Alphonse François, marquis de Sade – Justine ou les Malheurs de la vertu

Leopold von Sacher-Masoch – La Vénus à la fourrure

Henry Fielding – Tom Jones

Nikolai VasilieviciGogol – Suflete moarte

Ivan Alexandrovici Goncearov – Oblomov

Lev Nikolaevici Tolstoi – Război şi pace

Anna Karenina

Învierea

Feodor Mihailovici Dostoievski – Crimă şi pedeapsă

Demonii

Fraţii Karamazov

Omul din subterană

Eternul soţ

Aleksandr Soljeniţîn – Arhipelagul Gulag

Primul cerc

Pavilionul canceroşilor

Stejarul şi viţelul

Roata roşie

http://solzhenitsyn.ru

Varlam Şalamov – Povestiri din Kolîma

Râmâyana

Mahâbhârata

Luo Guanzhong – Histoire des Trois royaumes

Shi Nai’an – Au bord de l’eau

U Ceng-en – Călătorie spre soare-apune

Cao Xueqin – Visul din Pavilionul Roşu

Wu Jingzi – Întâmplări din lumea cărturarilor

Murasaki Shikibu – Genji monogatari

Iasunari Kawabata – Zbor de păsări albe (Sembazuru)

Yukio Mishima – Templul de aur

Zăpada de primăvară

James Clavel – Shogun

Léopold Sédar Senghor – Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache

Jean-Jacques Rousseau – Confesiuni

Honoré de Balzac – La Comédie humaine

Charles Baudelaire – Florile Răului

http://baudelaire.litteratura.com

Gustav Flaubert – Doamna Bovary

Educaţia sentimentală

Novalis – Hymnen an die Nacht

Emily Dickinson – Poems

Georg Trakl – Dichtungen und Briefe

Serghei Esenin – Omul Negru

César Vallejo – Los heraldos negros

Marcel Proust – În căutarea timpului pierdut

Joris-Karl Huysmans – À rebours

André Gide – Les Nourritures terrestres

Louis-Ferdinand Céline – Voyage au bout de la nuit

Marguerite Yourcenar – Memoriile lui Hadrian

Albert Camus – Mitul lui Sisif

Străinul

Ciuma

Giovanni Papini – Un uomo finito

Julius Evola – Metafisica del sesso

Cesare Pavese – Meseria de a trăi

Giuseppe Tomasi di Lampedusa – Il Gattopardo

Franz Kafka – Metamorfoza

Scrisoarea către tată

Castelul

Procesul

Jurnal

Robert Musil – Omul fără însuşiri

Thomas Mann – Muntele vrăjit

Nuvele

Doctor Faustus

Herman Broch – Moartea lui Vergiliu

Günter Grass

Danziger Trilogie: Die Blechtrommel, Katz und Maus, Hundejahre

Im Krebsgang

Virginia Woolf – Spre far

Valurile

Orlando

James Joyce – Ulysses

George Orwell – Ferma animalelor

1984

Samuel Beckett – Aşteptându-l pe Godot

Eugène Ionesco – Rinocerii

Marie-France Ionesco – Portretul scriitorului în secol. Eugène Ionesco 1909-1994

Monica Lovinescu – Unde scurte

Virgil Ierunca – Româneşte

Virgil Ierunca s.a. Caiete de dor. Metafizică şi poezie 1951-1960, 3 vol., Ed. Jurnalul literar

Σ: Literatură română: Lucian Blaga, George Bacovia, Ion Barbu, Tudor Arghezi, Nicolae Labiş, Nichita Stănescu (11 elegii, Noduri şi semne), Ioan Alexandru (Imnele Bucuriei), Marin Sorescu (La Lilieci), Cezar Ivănescu (La Baaad), Ana Blandiana (Octombrie, noiembrie, decembrie), A. E. Baconsky (Corabia lui Sebastian Brandt), Adrian Păunescu, Grigore Vieru, Ion Stratan.

Ion Luca Caragiale, Liviu Rebreanu (Ion, Răscoala, Pădurea spânzuraţilor, Jurnal), Mateiu Caragiale, Mihail Sadoveanu, C. Stere (În preajma revoluţiei, 8 vol.), Hortensia Papadat-Bengescu, Camil Petrescu, Gib Mihăescu (La Grandiflora, Rusoaica), Max Blecher, Marin Preda (Moromeţii, Delirul, Cel mai iubit dintre pământeni), Ion Druţă (Clopotniţa), Eugen Barbu (Principele), Nicolae Breban (Bunavestire), Norman Manea, Augustin Buzura (Orgolii), Octavian Paler (Viaţa pe un peron), Radu Mareş (Caii sălbatici), I. D. Sîrbu (Şoarecele B), Mircea Cărtărescu (Orbitor), Alexandru Vakulovski (Pizdeţ).

*** Dicţionarul General al Literaturii Romane (7 vol.)

Zigu Ornea – Junimea şi Junimismul

Sămănătorismul

Tradiţionalism şi modernitate în deceniul al treilea

Anii treizeci. Extrema dreaptă românească

Marin Mincu – Avangarda literară românească

Ov. S. Crohmălniceanu – Literatura română între cele două războaie mondiale (3 vol.)

Eugen Negrici – Literatura română sub comunism (Proza; Poezia)

Eugen Simion – Scriitori români de azi (4 vol.)

Monica Spiridon, Ion Bogdan Lefter, Gheorghe Crăciun – Experimentul literar românesc postbelic

Mihai Cimpoi – O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia

Nicolae Manolescu – Istoria critică a literaturii române

Istoria literaturii române pe înţelesul celor care citesc (2014).

Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu – Dicţionarul Scriitorilor Români (4 vol.)

Florin Manolescu – Enciclopedia exilului literar românesc: 1945-1989

Σ: Poezie universală: Poezia africană, Poezia amerindienilor, Poezia polineziană, Kalidasa, Li Tai-pe (Li Po/Li Bai), Du Fu, Tagore, Khalil Gibran, Omar Khayam, Saadi, Bashō, Pindar, Sapho, Vergiliu, Horaţiu, Ovidiu, Villon, Góngora, Leopardi, Schiller, Hölderlin, Heine, Byron, Puşkin, Hugo, Whitman, Mallarmé, Rimbaud, Verlaine, Lautréamont, Rubén Darío, Rilke, Apollinaire, Lorca (şi alţi spanioli), Pessoa, Ezra Pound, Robert Frost, Carl Sandburg, T. S. Eliot,Kavafis (şi alţi greci), Else Lasker-Schuler, Anna Ahmatova, Ossip Mandelstam, Paul Celan, Saint-John Perse, Allen Ginsberg.

Σ: Marea proză: Petronius (Satyricon), Apuleius (Asinus aureus), Demostene, Cicero, Bossuet, Racine, Corneille, Molière, Stendhal, Dumas (Cei trei muşchetari), Dumas-fiul (Dama cu camelii), Maupassant, Zola, Jules Verne, Laurence Sterne (Tristam Shandy),Thackery, Dickens, Wilde, Jack London, Galsworthy, Dreiser (Sister Carrie), Cehov, Gorki (Viaţa lui Klim Samghin), Şolohov (Pe Donul liniştit), Bulgakov (Maestrul şi Margareta), Pasternak (Doctor Jivago), Fadeev (Tânăra Gardă), Vasili Grossman (Cer şi destin), Aleksandr Zinoviev (Homo sovieticus), André Malraux, François Mauriac, Hermann Hesse (Das Glasperlenspiel), Alfred Döblin (Berlin Alexanderplatz), Elias Canetti (Orbirea + Masse und Macht), Edgar Allan Poe, Kipling, Hemingway, Margaret Mitchell, Henry James, Henry Miller (Sexus), Malcolm Lowry (Under the Volcan), William Faulkner (The Sound and the Fury, The Hamlet, The Bear), Georges Perec (La Vie mode d’emploi), Alain Robbe-Grillet, Borges, Gabriel García Márquez, Ernesto Sabato (Sobre héroes y tumbas, Abaddón el exterminador), Érico Veríssimo (Incidente em Antares, O Tempo e o Vento), Julio Cortázar, Adolfo Bioy Casares, Mario Vargas Llosa, Léopold Sédar Senghor, Chinua
Achebe, Wole Soyinka, Naguib Mahfouz, J. R. R. Tolkien (The Lord of the Rings), Frank Herbert (Dune), William Gibson (Neuromancer), Thomas Pynchon, Orhan Pamuk (My Name is Red), Herta Müller (Der Fuchs war damals schon der Jäger, Herztier).

Σ: Marea critică + eseuri: Nicolas Boileau, Diderot, Sainte-Beuve, Émile Faguet,Emerson, Wilhelm Dilthey, Francesco de Sanctis, Benedetto Croce, Hermann Graf Keyserling, Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset, Giovanni Papini, Antonio Gramsci, Paul Valéry, Julien Benda – La Trahison des Clercs, Axel Munthe – Cartea de la San Michele, Ilya Ehrenburg – Oameni, ani, viaţă; Ráth-Végh István – Istoria culturală a prostiei omeneşti/Az emberi butaság kultúrtörténete, René Wellek, Austin Warren – Theory of Literature; Erich Auerbach – Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature; Albert Béguin – L’Âme romantique et le rêve; R.-M. Albérès – Histoire du roman moderne; Hugo Friedrich – Die Struktur der modernen Lyrik; Marcel Raymond – De la Baudelaire la suprarealism; Waine C. Booth – Retorica romanului; Northrop Frye – Anatomy of Criticism; Mihail Bahtin, Gérard Genette, Roland Barthes, Julia Kristeva, Tzvetan Todorov – Introduction à la littérature fantastique, Maurice Blanchot, Jacques Derrida, Jean Baudrillard, Seymour Menton – Historia verdadera del realismo mágico; Jean-François Lyotard – The Postmodern Condition; Umberto Eco; Harold Bloom – The Western Canon: The Books and School of the Ages; Adrian Marino – Biografia ideii de literatură.

Σ Arte vizuale

ARTS

 

Mihail Alpatov – Istoria artei

Elie Faure – Istoria artei

Ernst Gombrich – The Story of Art

Constantin Prut – Dicţionar e artă modernă şi contemporană

Vasile Drăguţ, Vasile Florea – Arta Românească

Ionel Jianu – Constantin Brâncuşi

Petre Pandrea – Brâncuşi. Amintiri şi exegeze

Romain Rolland – Viaţa lui Michelangelo

John Rewald – Istoria impresionismului

Postimpresionismul

Henri Perruchot – Viaţa lui Van Gogh

Viaţa lui Gauguin

Viaţa lui Cézanne

Viaţa lui Toulouse-Lautrec

Vincent van Gogh – Scrisori

Irving Stone – Agonie şi extaz (Michelangelo)

Bucuria vieţii (Van Gogh)

Σ: Albumele altor mari pictori, sculptori sau arhitecţi:

Bosch, Botticelli, Rafael, Leonardo, Bernini, Rembrandt, Breugel,
Hokusai, Vermeer, Goya, Delacroix, Daumier, Monet, Renoir, Bourdelle,
Rodin, Barlach, Giacometti, Ensor, Munch, Kirchner, Picasso, Matisse,
Modigliani, Dalí, Rouault, Kandinsky, Mondrian, Grigorescu, Andreescu,
Luchian, Petraşcu, Şirato, Steriadi, Tonitza, Iser, Pallady, Lövendal,
Paciurea, Baba, Brauner, Ţuculescu; Vitruvius, Andrea Palladio, Walter
Gropius, Le Corbusier, Antoni Gaudí, Frank Lloyd Wright, Mies van der
Rohe, Alvar Aalto, Oscar Niemeyer, Renzo Piano, Jørn Utzon, Kenzo Tange,
Hiroshi Hara, Toyo Ito, Jean Nouvel, Santiago Calatrava.

Marco Cattaneo, Jasmina Trifoni –
Legendäre Bauwerke der Menschheit. Das UNESCO Weltkulturerbe

Σ Filme de Artă

Bac Top Best Greatest Movies Ever

 

Fritz Lang – Metropolis

Charles Chaplin – Modern Times

Victor Fleming – Pe aripile vântului

Akira Kurosawa – Rashomon

Luchino Visconti – Ghepardul

Aleksandr Zarki – Anna Karenina

Carol Reed – The Agony and the Ecstasy

Franco Zeffirelli – Iisus din Nazareth

Romeo şi Julieta

Peter Brook – The Mahabharata

Bernardo Bertolucci – L’ultimo imperatore

Federico Fellini – La Dolce Vita

Michelangelo Antonioni – Blow-Up

Luis Buñuel – Viridiana

Farmecul discret al burgheziei

Anatol Litvak – Vă place Brahms?

Kon Ichikawa – The Makioka Sisters

Andrzej Wajda – Cronica adolescenţei

Omul de marmură + Omul de fier

Gheorghi Senghelaia – Munţii albaştri

Tenghiz Abuladze – Căinţa

Mircea Daneliuc – Glissando

Lucian Pintilie – De ce trag clopotele, Mitică? (Lasă-i să moară proşti!)

Emil Loteanu – Poienile Roşii

Paul Barba-Negra – Architecture et Géographie sacrées, du tourisme au pèlerinage

Teatru memorabil

Lucian Pintilie – Revizorul

Dinu Cernescu – Hamlet

Liviu Ciulei – Furtuna

Silviu Purcărete – Danaidele

Andrei Şerban – Trilogia antică

Gábor Tompa – Aşteptându-l pe Godot

 

Σ MUZICA (minimal)

 

Romain Rolland – Beethoven

Goethe şi Bethoven

Beethoven. Marile epoci creatoare:

De la Eroica la Appassionata

Cântecul învierii (Missa Solemnis şi ultimele sonate)

Catedrala întreruptă

(Simfonia a IX-a

Ultimele cvartete

Finita Comoedia)

Ludwig van Beethoven – Missa Solemnis

Simfoniile 3, 5, 6, 7, 9

Sonatele pian, vioară, violoncel

Cvartetele 7, 10, 15

Triplul Concert

[Nota bene. Numărul revelaţiilor la un concert din muzică de Bach, Haendel, Mozart, Beethoven, Schubert creşte convenabil, după cum te adânceşti în muzică, astfel încât tocmai de la acest potenţiometru spiritual se reglează de să ne iasă exact 1001 de itemi frenetici la Bazinul de Spiritualitate, ca şi cum ai dispune oricând de un samadhi tank, de acea imponderabilitate necesară în terapiile postmoderne pentru uşurarea sufletului prin însăşi plutirea în iezerul cu endorfine.]

Johann Sebastian Bach – Clavecinul bine temperat, Caietul 1

Toccata şi fuga în re minor

Passacaglia în do minor

Concertul pentru două viori Stradivarius

Concertele Brandenburgice

Matthaeus Passion

Gustav Mahler – Simfoniile 1, 3, 5, 9

George Enescu – Rapsodiile române

Sonata 3 pt vioară, în caracter popular românesc

Sonata 1 pt violoncel

Oedip, Vox Maris

Paul Constantinescu

Patimile şi Învierea Domnului, oratoriu bizantin de Paşti

Naşterea Domnului, oratoriu bizantin de Crăciun

Wolfgang Amadeus Mozart – Simfoniile 40, 41

Concertele pt. pian 20, 21

Concertele pt. vioară 3, 5

Concertul pentru flaut, harpă şi orchestră

Marea Missă în Do minor

Requiem

Georg Friedrich Haendel – Messiah

Muzica apelor

Franz Schubert – Simfonia 8 Neterminata

Sonata Arpeggione

Cvartete: Moartea şi fata, Rosamunda

Cvintete: Păstrăvul; Cvintetul cu două violoncele op.163

Trio:op. 99 şi op. 100

Franz Liszt – Via Crucis

Rapsodia ungară nr. 2

Rapsodia română

Poemul simfonic Preludiile

Carl Orff

Carmina burana

Trionfo di Afrodite

George Bălan – Muzica şi lumea ideilor

Meditaţii beethoveniene

Misterul Bach

Inspirierte Musikhörer

Ioana Ştefănescu – O istorie a muzicii universale

Dumitru Bughici – Dicţionar de forme şi genuri muzicale

Charles Rosen – The Classical Style

Sonata Forms

The Romantic Generation

 

Σ: Compozitori inconfundabili: Vivaldi, Schumann, Berlioz, Chopin,
Mendelssohn-Bartholdy, Ceaikovski, Brahms, Verdi, Wagner,
Debussy, Rahmaninov, Satie

Welcome to Camelian Propinatiu’s YouTube Playlists

Relaxing Meditation Background Music

Oldies songs top vocal playlist

Music for Reading Classical Top Best of

Classical Music Best Pieces

Best Classical Music Ever

Spiritual Exercises Best Classical Music

Best Sacred Music Ever

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Σ: Ştiinţe (de urmărit la zi)

T O P

http://scientia.ro

Popular Science

Science

Science et Vie

La Recherche

Ciencia – Madrid

Nature

Spektrum

Science Focu

New Scientist

France 5

Scientific American

A. Hellemans, B. Bunch – Istoria descoperirilor ştiinţifice

Isaac Newton –Principiile matematice ale filozofiei naturale

Richard P. Feynman – Lectures on Physics

George Gamow –30 de ani care au zguduit fizica

Biografia fizicii

Albert Einstein – Cum văd eu lumea

Boris G. Kuzneţov – De la Galilei la Einstein

Albert Einstein

Steven Weinberg – Primele trei minute ale Universului

Simon Singh – Big Bang. Originea Universului

Paul Davies – Ultimele trei minute. Ipoteze privind soarta Universului

Stephen Hawking, Leonard Mlodinow – A Briefer History of Time, 2005

Brian Green – The Elegant Universe

Charles Darwin – Evoluţia speciilor + Originea omului și selecția sexuală

http://darwin-online.org.uk/

Richard Leakey – Originea omului

Jane Goodall – Through A Window: Thirty Years with the Chimpanzees of Gombe

Richard W. Wrangham – Chimpanzee cultures

Frans de Waal – Chimpanzee politics

Alain Daniélou – L’érotisme divinisé

Michel Foucault – Histoire de la folie à l’âge classique. Folie et déraison

Histoire de la sexualité (3 vol.)

Konrad Lorenz – Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression

Cele opt păcate capitale ale omenirii civilizate

Sigmund Freud – Interpretarea viselor

Introducere în psihanaliză

Prelegeri de psihamaliză

Psihopatologia vieţii cotidiene (după care vei citi totul în nemţeşte, precum la Nietzsche)

Alfred Adler – Practica şi teoria psihologiei individuale

Carl Gustav Jung – Tipuri psihologice

Nicolae Mărgineanu – Condiţia umană

Abraham Maslow – Motivation and Personality

Religions, Values and Peak-experiences

William James – The Varieties of Religious Experience

Carl Philipp Gottfried von Clausewitz – Despre Război

Paul Keres – Teoria deschiderilor în şah [unde cetind în Semnele maestrului său, postacul începătoriu se convinge că o deschidere păguboasă e ca o tinereaţă de raţă, ratată la derută pe apă, neavându niciun Itinerariu Spiritual]

V.N. Panov – 300 partide alese ale lui Alehin

Tadeusz Kotarbinski – Tratat despre lucrul bine făcut

Hans Selye – De la vis la descoperire

Thomas Kuhn – Structura revoluţiilor ştiinţifice

Edward S. Herman, Noam Chomsky

Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media

Alan D. Sokal – Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity

http://www.physics.nyu.edu/faculty/sokal/transgress_v2/transgress_v2_singlefile.html

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

History Humanism Enlightenment

 

Σ Istorie, Cultură, Civilizaţie

T O P

Andre Bonnard – Civilizaţia greacă (3 vol.)

Theodor Mommsen – Istoria romană (4 vol.)

Herodot – Istorii

Thucydide – Războiul peloponeziac

Polybios – Istorii

Plutarh – Vieţile paralele

Titus Livius – Ab Urbe Condita

Dio Cassius – Istoria romană

Suetonius – Vieţile celor doisprezece cezari

Tacitus – Istorii

Anale

Edward Gibbon – The History of the Decline and Fall of the Roman Empire

Lucien Musset – Les invasions: les vagues germanique

Les invasions. Le second assaut contre l’Europe Chrétienne (VII-XI siecle)

Charles Diehl – Figuri bizantine

D. Sourdel, J. Sourdel Thomine – Civilizaţia Islamului clasic

André Vauchez – La spiritualité du Moyen Âge occidental

Jakob Burckhardt – Cultura Renaşterii în Italia

Andrei Oţetea – Renaşterea şi Reforma

Giorgio Vasari – Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri

Chaunu Pierre – Civilizaţia Europei clasice

Edgar Papu – Barocul ca tip de existență

Hazard Paul – Secolul luminilor

Marcel Brion – L’Allemagne romantique

Jean-Clément Martin – La Révolution française

François Furet, Mona Ozouf – Dictionnaire critique de la Révolution française

Andre Castelot – Bonaparte

Napoleon

Edmund Burke – Reflections on the Revolution in France

Alexis de Tocqueville – De la démocratie en Amérique

Max Weber – Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus

José Ortega y Gasset – La rebelión de las masas

Serge Tchakhotine – Le Viol des foules par la propagande politique

Ernst Nolte – Der europäische Bürgerkrieg 1917–1945. Nationalsozialismus und Bolschewismus

Robert Conquest – La Grande Terreur: les purges staliniennes des années 30

Raul Hilberg – The Destruction of the European Jews

Jorge Semprún – Le Grand Voyage

Alain Besançon – Le Malheur du siècle: sur le communisme, le nazisme et l’unicité de la Shoah

Harry Wu – Laogai: The Chinese Gulag

Jean-Luc Domenach – Chine: L’archipel oublié

Ben Kiernan – The Pol Pot Regime: Race, Power and Genocide in Cambodia under the Khmer Rouge, 1975-1979

Stéphane Courtois – Le Livre noir du communisme. Crimes, terreur, répression

Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, Kim Ir Sen, Fidel Castro, Pol Pot – Lozinci

Raymond Aron – L’Oppium des intellectuels

André Glucksmann – La Cuisinière et le Mangeur d’Hommes – Réflexions sur l’État, le marxisme et les camps de concentration

Françoise Thom – La Langue de bois

Simon Leys – Les Habits neufs du président Mao. Chronique de la Révolution culturelle (v. Essais sur la Chine)

Jean-Philippe Béja, Michel Bonnin, Alain Peyraube – Le tremblement de terre de Pékin, (Manifestations de la place Tian’anmen)

Liu Xiaobo – La Philosophie du Porc et autres essais

Francis Fukuyama – Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution

Mircea Maliţa – Zece mii de culturi, o singură civilizaţie + Zidul şi iedera

Doina Ruşti – Enciclopedia culturii umaniste pentru oamenii grăbiţi

Sorin Pârvu – Dicţionar de postmodernism: Monografii şi corespondenţe tematice

Cronicarii moldoveni şi munteni

Şcoala Ardeleană

Dinicu Golescu – Însemnare a călătoriei mele

Alecu Russo – Cântarea României

Nicolae Bălcescu – Românii supt Mihai-Voievod Viteazul

Mersul revoluţiei în istoria românilor

Ion Ghica – Scrisori către Vasile Alecsandri

Eusebiu Camilar – Povestiri eroice

Ion Nistor – Istoria Bucovinei

Ion Drăguşanul – Mărturisitorii. O istorie a scrisului bucovinean

Zamfir Arbore – Basarabia în secolul al XlX-lea

Iurie Colesnic – Basarabia necunoscută, vol. I-IX

Valentin Mândâcanu – Spărturi în gheaţa tăcerii
(Veşmântul fiinţei noastre, 1988 ; Laudă ţie, interbelic românesc, 2008)

Titu Maiorescu – Critice

Constantin Dobrogeanu-Gherea – Neoiobăgia

Garabet Ibrăileanu – Spiritul critic în cultura românească

Eugen Lovinescu – Istoria civilizaţiei române moderne

Ştefan Zeletin – Burghezia română: originea şi rolul ei istoric

Iordan Chimet – Dreptul la memorie (4 vol.)

Mite Kremnitz – Regele Carol al României

Hannah Pakula – Ultima Romantică (The Last Romantic: A Biography of Queen Marie of Roumania)

Guy Gauthier – Missy. Regina României

Maria, Regina României – Povestea vieţii mele

Principesa Ileana – Trăiesc din nou

Nicolae Iorga – Cugetări

Oameni cari au fost

O viaţă de om aşa cum a fost

Sfaturi pe întunerec

Istoria Românilor, vol. I-X

Henry de Montherlant – Chant funèbre pour les morts de Verdun

Vasile Pârvan – Memoriale

Constantin Kiriţescu – Istoria războiului pentru întregirea României (1916-1919)

Adrian Pandea, Ion Pavelescu, Eftimie Ardeleanu – Românii la Stalingrad

Gheorghe Brătianu – O enigmă şi un miracol istoric: poporul român

Dimitrie Cantemir – Descrierea Moldovei

Alexandru Vlahuţă – România pitorească

Calistrat Hogaş – Pe drumuri de munte

George Vâlsan – Frumuseţea pământului românesc

Geo Bogza – Ţări de piatră, de foc şi de pământ

Paul Goma – Cutremurul oamenilor. Cod “Bărbosul”

Gherla

Scrísuri

http://www.paulgoma.com

N. Carandino – Nopţi albe şi zile negre

Dumitru Bacu – Piteşti

Ion Cârja – Canalul Morţii

Ion Gavrilă Ogoranu – Brazii se frâng dar nu se îndoiesc, vol. I-VII

Aurel Sergiu Marinescu – Prizonier în propria ţară

O contribuţie la istoria exilului romanesc, Vol. I-XI

Ioan Ioanid – Închisoarea noastră cea de toate zilele

N. Steinhardt – Jurnalul fericirii

Richard Wurmbrand – Cu Dumnezeu în subterană

Romulus Rusan – Cronologia şi geografia represiunii comuniste în România

Vasile Paraschiv – Aşa nu se mai poate, tovarăşe Nicolae Ceauşescu!

Marius Oprea – Banalitatea Răului

Moştenitorii Securităţii

Marius Oprea ş.a.
Securiștii Partidului. Serviciul de Cadre al P.C.R. ca poliție politică, 2002

Lucia Hossu-Longin – Memorialul Durerii ( peste 120 episoade)

Stelian Tanase – Elite si societate. Guvernarea Gheorghiu-Dej 1948–1965

Şerban Orescu – Ceauşismul. România între anii 1965-1989

Octavian Roske ş.a.
Romania 1945-1989. Enciclopedia regimului comunist,
vol. I, A-E, vol. II, F-O – Represiunea

Igor Caşu – Dușmanul de Clasă. Represiuni politice, violență și rezistență în R(A)SS Moldovenească, 1924-1956

Titus Suciu – Reportaj cu sufletul la gură

Marius Mioc – Revoluţia din Timişoara

Enciclopedia Revoluţiei din Timişoara 1989
vol I, Cronologia şi victimele Revoluţiei
vol. II, Documente ale Revoluţiei

Victor Eugen Mihai Lungu, Tit-Liviu Domşa – Împuşcaţi-i, că nu-s oameni!

Romulus Cristea – Mărturii de la baricadă

Doina Marian, Irina Nicolau, Mihail Boitor – Vom muri şi vom fi liberi

Irina Nicolau – Piaţa Universităţii

Mihail Sebastian – Jurnal (1935-1944)

Gabriel Liiceanu – Jurnalul de la Păltiniş

Horia-Roman Patapievici – Zbor în bătaia săgeţii

Andrei Pleşu – Chipuri şi măşti ale tranziţiei

Elie Wiesel – Raport final. Comisia Internaţională pentru Studierea Holocaustului în România, 2004

Vladimir Tismăneanu – Raport final. Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, 2006

Σ Filozofie

Iuliu A. Zanne – Proverbele Românilor din România, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria şi Macedonia

Dumitru Drăghicescu – Din psihologia poporului român

Lucian Blaga – Spaţiul mioritic

Religie şi spirit

Ernest Bernea – Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul român

Mircea Vulcănescu – Dimensiunea românească a existenţei

Constantin Noica – Sentimentul românesc al fiinţei

Emil Cioran – Pe culmile disperării

Schimbarea la faţă a României

Lacrimi şi sfinţi

Scrisori către cei de acasă

Theofil Simenschy – Un dicţionar al înţelepciunii

Anton Dumitriu – Istoria logicii

Diogenes Laertios – Despre vieţile şi pildele filozofilor

Platon

Aristotel

Descartes – Discours de la méthode

Blaise Pascal – Pensées

Spinozza – Ethica Geometrico Demonstrata

Leibniz – Monadologia

Immanuel Kant

Kritik der reinen Vernunft

Kritik der praktischen Vernunft

Kritik der Urteilskraft

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Prelegeri de istorie a filozofiei

Fenomenologia spiritului

Arthur Schopenhauer

Aforisme asupra înţelepciunii în viaţă

Lumea ca voinţă şi reprezentare

Søren Kierkegaard

Furcht und Zittern

Der Begriff Angst

Die Krankheit zum Tode

Friedrich Nietzsche – Also sprach Zarathustra

Jenseits von Gut und Böse

Götzen-Dämmerung

Oswald Spengler – Der Untergang des Abendlandes

Ludwig Witttgenstein – Tractatus logico-philosophicus

Martin Heidegger

Die Grundprobleme der Phänomenologie

Sein und Zeit

Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit

Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung

Der Ursprung des Kunstwerkes

Die Technik und die Kehre

Σ Religie

Religion

Best Sacred Music Ever

 

Imnuri Vedice

Upanişadele

Baghavad-Gita

Sri Aurobindo – Sinteza sistemelor de yoga

Cartea tibetană a morţilor

Milarepa

Dalai Lama – Comorile budismului tibetan

Yi King – Cartea transformărilor

Confucius – Analecte

Lao Zi – Cartea despre Dao şi Putere

Scrieri sacre ale Japoniei (Kojiki, Nihon shoki, Engishiki)

Étienne Zeisler, Taisen Deshimaru – Satori. Mari maeştri Zen.

Cartea egipteană a morţilor

Biblia

Filocalia

Patericul

Ernest Renan – Vie de Jésus

Giovanni Papini – La Storia di Cristo

Henryk Sienkiewicz – Quo vadis

Emilian Vasilescu – Istoria Religiilor

N. A. Kun – Legendele şi miturile Greciei antice

Alexandru Mitru – Legendele Olimpului

Din marile legende ale lumii

James George Frazer – The Golden Bough

Sergius Golowin, Mircea Eliade, Joseph Campbell –
Die grossen Mythen der Menschheit

Talmudul

Alexandru Şafran – Cabala

Înţelepciunea Cabalei

Pirkei Avot

Haim Bloch Povestiri hasidice

Coranul

Ochiul launtric – Perspective islamice asupra Divinităţii (Al-Gazali: Firida luminilor; Ibn Tufayl: Hayy bin Yaqzan; Ibn Rusd: Cuvânt hotărâtor; Ibn ’Arabi: Geneza cercurilor)

Sf. Augustin – Confesiuni

San Tommaso d’Aquino – Summa Theologica

Martin Luther – Tezele, Micul şi Marele Catehism

Thomas à Kempis –Imitaţiunea lui Cristos

Ignaţiu de Loyola – Exerciţii spirituale

Santa Teresa de Jesús – Libro de la Vida

San Juan de la Cruz – Cántico espiritual

Sfântul Ignatie Breanceaninov – Ofrandă monahilor contemporani

Nikolai Berdiaev – Un Nouveau Moyen Âge: Réflexions sur les déstinées de la Russie et de l’Europe

Vladimir Soloviov – Îndreptăţirea binelui

Julien Benda – La Trahison des clercs

Rudolf Steiner – Creştinismul ca fapt mistic şi misteriile antichităţii

René Guénon – La Crise du monde moderne

Georges Dumézil – Mit şi epopee

Jacques Brosse – Maeştrii spirituali + Le génie adolescent

Mircea Eliade – Yoga

Itinerariu spiritual

Romanul adolescentului miop

Maitreyi

Istoria credinţelor şi ideilor religioase

Tratat de istorie a religiilor

Secretul doctorului Honigberger (Proza fantastică)

Ioan Petru Culianu – Expériences de l’extase

Gnozele dualiste ale Occidentului. Istorie şi mituri,

Dumitru Staniloae – Teologia Dogmatică Ortodoxă

André Scrima – Experiența spirituală și limbajele ei

Sorin Dumitrescu

Chivotele ecumenice ale lui Petru Rareş şi modelul lor ceresc

Mircea Păcurariu – Sfinți daco-romani și români

Ioanichie Bălan – Vetre de sihăstrie românească

Cristian Bădiliţă – Metamorfozele Anticristului la Părinţii Bisericii

Savatie Baştovoi – Ortodoxia pentru postmodernişti

Vasile Andru – Isihasmul sau meşteşugul liniştirii

Σ Câteva trăiri revelatorii

Răsăritul şi apusul soarelui nostru

Universul, stelele iarna printr-un rămuriş dezfrunzit

Clar de lună, îndrăgostiţi

Calmul Mării Negre în octombrie la Balcic

Învierea la Putna

Blocuri învăluite de fumul tămâios al grătarelor

Rinocerii mărşăluind

Ceahlăul, Rarăul, Omul, Cindrelul

Diferite servicii religioase altele decât al tău

Flori de nuc pe drumul Edineţului, de Sfântul Gheorghe

Chipuri şi figuri ale traficului

Nuntă la maidanezi: căţeaua şi trena ei de followers

Parcare la Mall doar pentru a linge vitrinele

Guri de metrou pe grevă malaxând gloata

Sinagoga din Fabric, la Timişoara

Golul cioranian al Victoriei în nocturnă

Ruinele Romei sub lună cu umbra lui Goethe

Plopi şi sălcii plângătoare, lacrimi şi sfinţi

Travel

Biographies

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

PRESA INTERNATIONALA

T O P

http://www.arte.tv/fr

http://www.franceculture.fr

http://www.canalacademie.com

http://www.canal-u.tv

http://www.eurozine.com

http://edition.cnn.com

http://www.bbc.co.uk/news

http://www.bbc.co.uk/radio3

http://www.dw-world.de

http://www.rfi.fr

http://www.tf1.fr

http://www.rai.it

http://www.rtve.es

http://arabnews.com

http://www.china.org.cn

http://www.eluniversal.com.mx

http://www.lanacion.com.ar

http://www.nytimes.com

http://www.washingtonpost.com

http://www.latimes.com

http://www.sfgate.com

http://www.chicagotribune.com

http://online.wsj.com

http://www.foxnews.com

http://www.guardian.co.uk

http://telegraph.co.uk

http://www.independent.co.uk

http://www.thisislondon.co.uk

http://www.ft.com

http://www.haaretz.com

http://www.lefigaro.fr

http://www.lemonde.fr

http://www.lepoint.fr

http://www.lesechos.fr

http://www.leparisien.fr

http://www.sueddeutsche.de

http://www.faz.net

http://www.welt.de

http://diepresse.com

http://www.rundschau-online.de

http://www.repubblica.it

http://www.lastampa.it

http://www.corriere.it

http://www.lanazione.it

http://www.vatican.va

http://www.elmundo.es

http://www.elpais.com

http://www.lanacion.com.ar

http://oglobo.globo.com

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld

http://www.asahi.com/english

http://www.abc.net.au

http://english.aljazeera.net

—————————————————————————

http://www.theworldpress.com

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Σ Listă de site-uri bune să navighezi în Bazinul de Spiritualitate

T O P

http://dexonline.ro

http://www.thefreedictionary.com

http://www.urbandictionary.com

http://wordspy.com

http://www.romaniaculturala.ro

Arts & Letters Daily – ideas, criticism, debate: http://aldaily.com

http://www.signandsight.com

http://www.dmoz.org

Project Gutenberg – free ebooks: http://www.gutenberg.org

http://www.justfreebooks.info

http://onlinebooks.library.upenn.edu

http://books.google.com

http://books.google.co.uk/books

http://www.archive.org

http://www.scribd.com

http://crankylibrarian.com

http://www.onread.com

http://www.bartleby.com

http://www.knowledgerush.com

Library of Congress: http://www.loc.gov/about/sitemap

Biblioteca Digitală Europeană: http://www.europeana.eu/portal

http://www.theeuropeanlibrary.org

http://www.ebooksgratuits.com/ebooks.php

http://www.intratext.com

http://www.bibliomania.com

http://rpo.library.utoronto.ca

http://www.alalettre.com

http://www.themodernword.com

http://www.americanpoems.com/poets

http://www.inschibbolethtv.org

http://www.poemhunter.com

http://www.bl.uk/onlinegallery

http://gallica.bnf.fr

http://www.cervantesvirtual.com

http://cvc.cervantes.es/portada.htm

http://www.badosa.com

http://www.gratislibros.com.ar/libros1.htm

http://www.librodot.com

http://www.italialibri.net

http://www.liberliber.it

http://gutenberg.spiegel.de

http://www.zeno.org

http://www.literaturnische.de

http://www.literaturwelt.com

http://literaturnetz.org

http://www.textlog.de

http://free-book.ru

http://bestreading.ru

http://www.litera.ru

http://www.jewishvirtuallibrary.org

http://www.chinese-poems.com/

http://thegreenleaf.co.uk/HP/haigapages.htm

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

http://www.infoplease.com

Texas Research Tools: http://www.lib.utexas.edu/resources

The Online Books Page: Archives and Indexes:

http://onlinebooks.library.upenn.edu/archives.html#foreign

http://dispatch.opac.d-nb.de

http://www.library.ceu.hu

Internet Library For Librarians: http://www.itcompany.com/inforetriever

Alex Catalogue of Electronic Texts: http://www.infomotions.com/alex/authors.shtml

Librarians’ Internet Index:

http://www.ipl.org

http://www.ibiblio.org

Encyclopedia Mythica: http://www.pantheon.org

http://www.sacred-texts.com

Christian Classics Ethereal Library: http://www.ccel.org

A searchable online Bible in over 100 versions: http://www.biblegateway.com/

http://www.mlahanas.de

http://remacle.org

http://www.thelatinlibrary.com

http://www.gnosis.org

http://livres-mystiques.com

http://jesusmarie.free.fr

http://www.catho.org

The Catholic Encyclopedia: http://www.newadvent.org/cathen

La vie cultuelle et culturelle de l’Islam: http://oumma.com

http://www.buddhanet.net

http://sivasakti.net

Japan Reference Page: http://www.jref.com

http://www.chinaorbit.com

http://www.africaportal.org

Chabad Lubavitch – Torah, Judaism and Jewish Info: http://www.chabad.org

Esoterismo. Libros y Publicaciones: http://www.2enero.com

Chabad Lubavitch – Torah, Judaism and Jewish Info: http://www.chabad.org

Philosophy: http://philosophy.eserver.org

Stanford Encyclopedia of Philosophy: http://plato.stanford.edu

http://www.philosophie-en-france.net

Philosophy Documentation Center: http://www.pdcnet.org

Internet Encyclopedia of Philosophy: http://www.iep.utm.edu

Humanities and Social Sciences: http://www.h-net.org

The Philosophy Research Base: http://www.erraticimpact.com

A Sociological Tour Through Cyberspace: http://www.trinity.edu/~mkearl

Encyclopaedia and Hypertext: http://www.educ.fc.ul.pt/hyper/eng

Free university lectures: http://lecturefox.com

http://www.openculture.com

http://oyc.yale.edu

http://www.gbacademia.com/lectures/stanford

http://www.extension.harvard.edu/courses

Television Educativa Iberoamericana: http://www.nciwebtv.tv

Canal Savoir Quebec: http://www.canal.qc.ca

http://www.discoveryeducation.com

http://www.learner.org

Lusophonie TV: http://armindo.pedro.free.fr

World Wide School: http://www.worldwideschool.org

http://www.free-ed.net/free-ed

Connexions (Richard Baraniuk ): http://cnx.org

Telemática Educativa de Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es

Questions de cosmologie: http://www.lacosmo.com/cosmo

http://www.matematicamente.it

http://www.fearofphysics.com

http://www.descopera.ro

Stanford University: A to Z Index: http://www.stanford.edu/atoz/

TrekEarth | Learning about the world through photography: http://www.trekearth.com

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

http://www.top-biography.com

Fondation Maison des sciences de l’homme: http://www.msh-paris.fr

http://www2.hu-berlin.de/sexology

http://www.psychanalyse-paris.com

Political Science: http://www.library.vanderbilt.edu/romans/polsci

European History Research Guide: http://www.library.yale.edu/rsc/history/european

http://historicaltextarchive.com

Country Studies: http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/cshome.html

http://www.southeasteurope.org

Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com

Internet Modern History Sourcebook: http://www.fordham.edu/halsall/mod/modsbook.html

Internet Islamic History Sourcebook: http://www.fordham.edu/halsall/islam/islamsbook.html

Gothic & Medieval Art, History & Architecture: http://www.newyorkcarver.com/index.htm

http://www.hoover.org

http://www.history.com

http://www.histoire-image.org

http://video.pbs.org

http://solzhenitsyn.ru

The Artificial Famine-Genocide in Ukraine 1932-33:

http://www.infoukes.com/history/famine

SovMusic.ru – Alphabetical list:

http://www.sovmusic.ru/english/alphabet.php

http://www.osaarchivum.org/gulag

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Biblioteca Digitală a Bucurestilor: http://www.digibuc.ro

Institutul de Memorie Culturala: http://www.cimec.ro

http://www.mnar.arts.ro

http://www.brukenthalmuseum.ro

http://www.muzeul-satului.ro

http://www.muzeultaranuluiroman.ro

http://www.romanianvoice.com

http://romaniainterbelica.memoria.ro

http://www.bucurestiivechisinoi.ro

Queen Marie Of Romania Photoalbum Kent:

http://speccoll.library.kent.edu/women/marie/marie.html

Revoluţia de la Timişoara: http://mariusmioc.wordpress.com

http://www.procesulcomunismului.com

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllll A R T E, MUZICĂ

T O P

Patrimoine culturel français: http://www.patrimoine-histoire.fr/index.htm

http://www.quaibranly.fr

https://www.louvre.fr/

http://www.musee-orsay.fr

http://www.centrepompidou.fr

http://www.centrepompidou-metz.fr

http://www.arte.tv/fr/70.html

http://www.franceculture.com

http://www.ina.fr

Virtual Library museums pages: http://archives.icom.museum/vlmp/

http://www.thebritishmuseum.ac.uk/visit/index.html

The Metropolitan Museum of Art: http://www.metmuseum.org

http://www.guggenheim.org/new-york

San Francisco MOMA: http://www.sfmoma.org

Museu de Arte Contemporânea de Niterói, Brasil: http://www.macniteroi.com.br

21st Century Museum of Contemporary Art in Kanazawa, Japan: http://www.kanazawa21.jp/en

http://www.abcgallery.com

http://artchive.com

http://www.artcyclopedia.com

http://www.ocaiw.com

http://www.ibiblio.org/wm

http://www.bridgemanart.com

Classical Music Navigator: http://www.wku.edu/~smithch/music

http://www.classicalarchives.com

http://www.classical.net

http://opera.stanford.edu/composers

http://classicalwebcast.com/index.html

http://www.gramophone.co.uk

http://www.dovesong.com

http://www.arte.tv/fr

 

http://www.franceculture.fr

 

http://www.canalacademie.com

 

http://www.canal-u.tv

 

http://www.eurozine.com

 

 

http://edition.cnn.com

 

http://www.bbc.co.uk/news

 

http://www.bbc.co.uk/radio3

 

http://www.dw-world.de

 

http://www.rfi.fr

 

http://www.tf1.fr

 

http://www.rai.it

 

http://www.rtve.es

 

http://rt.com

 

http://arabnews.com

 

http://www.china.org.cn

 

http://www.eluniversal.com.mx

 

http://www.lanacion.com.ar

 

 

http://www.nytimes.com

 

http://www.washingtonpost.com

 

http://www.latimes.com

 

http://www.sfgate.com

 

http://www.chicagotribune.com

 

http://online.wsj.com

 

http://www.foxnews.com

 

http://www.guardian.co.uk

 

http://telegraph.co.uk

 

http://www.independent.co.uk

 

http://www.thisislondon.co.uk

 

http://www.ft.com

 

http://www.haaretz.com

 

 

http://www.lefigaro.fr

 

http://www.lemonde.fr

 

http://www.lepoint.fr

 

http://www.lesechos.fr

 

http://www.leparisien.fr

 

http://www.sueddeutsche.de

 

http://www.faz.net

 

http://www.welt.de

 

http://diepresse.com

 

http://www.rundschau-online.de

 

 

http://www.repubblica.it

 

http://www.lastampa.it

 

http://www.corriere.it

 

http://www.lanazione.it

 

http://www.vatican.va

 

http://www.elmundo.es

 

http://www.elpais.com

 

http://www.lanacion.com.ar

 

http://oglobo.globo.com

 

 

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld

 

http://www.asahi.com/english

 

http://www.abc.net.au

 

http://english.aljazeera.net

 

http://www.sptimes.ru

 

http://moscowpost.com

 

http://english.pravda.ru

 

 

http://www.theworldpress.com


Σ Listă de site-uri bune să navighezi în Bazinul de Spiritualitate

T O P

http://dexonline.ro

http://www.thefreedictionary.com

http://www.urbandictionary.com

http://wordspy.com

http://www.romaniaculturala.ro

Arts & Letters Daily – ideas, criticism, debate: http://aldaily.com

http://www.signandsight.com

Project Gutenberg – free ebooks: http://www.gutenberg.org

http://onlinebooks.library.upenn.edu

http://books.google.com

http://books.google.co.uk/books

http://www.archive.org

http://www.scribd.com

http://www.onread.com

http://www.bartleby.com

Library of Congress: http://www.loc.gov/about/sitemap

Biblioteca Digitală Europeană: http://www.europeana.eu/portal

http://www.theeuropeanlibrary.org

http://www.ebooksgratuits.com/ebooks.php

http://www.intratext.com

http://www.bibliomania.com

Representative Poetry Online: http://rpo.library.utoronto.ca

http://www.alalettre.com

http://www.themodernword.com

http://www.americanpoems.com/poets

http://www.poemhunter.com

http://www.bl.uk/onlinegallery

http://gallica.bnf.fr

http://www.cervantesvirtual.com

http://cvc.cervantes.es/portada.htm

http://www.badosa.com

http://www.gratislibros.com.ar/libros1.htm

http://www.italialibri.net

http://gutenberg.spiegel.de

http://www.zeno.org

http://www.literaturnische.de

http://www.literaturwelt.com

http://literaturnetz.org

http://www.textlog.de

http://free-book.ru

http://www.jewishvirtuallibrary.org

http://www.chinese-poems.com/

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

http://www.infoplease.com

The Online Books Page: Archives and Indexes:

http://onlinebooks.library.upenn.edu/archives.html#foreign

http://www.library.ceu.hu

Internet Library For Librarians: http://www.itcompany.com/inforetriever

Librarians’ Internet Index:

http://www.ipl.org

http://www.ibiblio.org

Encyclopedia Mythica: http://www.pantheon.org

http://www.sacred-texts.com

Christian Classics Ethereal Library: http://www.ccel.org

A searchable online Bible in over 100 versions: http://www.biblegateway.com/

http://www.mlahanas.de

http://remacle.org

http://www.thelatinlibrary.com

http://www.gnosis.org

http://livres-mystiques.com

http://jesusmarie.free.fr

http://www.catho.org

The Catholic Encyclopedia: http://www.newadvent.org/cathen

La vie cultuelle et culturelle de l’Islam: http://oumma.com

http://www.buddhanet.net

http://sivasakti.net

Japan Reference Page: http://www.jref.com

http://www.chinaorbit.com

http://www.africaportal.org

Chabad Lubavitch – Torah, Judaism and Jewish Info: http://www.chabad.org

Esoterismo. Libros y Publicaciones: http://www.2enero.com

Chabad Lubavitch – Torah, Judaism and Jewish Info: http://www.chabad.org

Philosophy: http://philosophy.eserver.org

Stanford Encyclopedia of Philosophy: http://plato.stanford.edu

http://www.philosophie-en-france.net

Philosophy Documentation Center: http://www.pdcnet.org

Internet Encyclopedia of Philosophy: http://www.iep.utm.edu

Humanities and Social Sciences: http://www.h-net.org

The Philosophy Research Base: http://www.erraticimpact.com

http://www.openculture.com

http://oyc.yale.edu

http://www.extension.harvard.edu/courses

http://www.discoveryeducation.com

http://www.learner.org

World Wide School: http://www.worldwideschool.org

Connexions (Richard Baraniuk ): http://cnx.org

Telemática Educativa de Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es

Questions de cosmologie: http://www.lacosmo.com/cosmo

http://www.matematicamente.it

http://www.descopera.ro

Stanford University: A to Z Index: http://www.stanford.edu/atoz/

TrekEarth | Learning about the world through photography: http://www.trekearth.com

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

http://www.top-biography.com

Fondation Maison des sciences de l’homme: http://www.msh-paris.fr

http://www.psychanalyse-paris.com

Political Science: http://www.library.vanderbilt.edu/romans/polsci

European History Research Guide: http://www.library.yale.edu/rsc/history/european

http://historicaltextarchive.com

Country Studies: http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/cshome.html

http://www.southeasteurope.org

Central and Eastern European Online Library: http://www.ceeol.com

Internet Modern History Sourcebook: http://www.fordham.edu/halsall/mod/modsbook.html

Internet Islamic History Sourcebook: http://www.fordham.edu/halsall/islam/islamsbook.html

Gothic & Medieval Art, History & Architecture: http://www.newyorkcarver.com/index.htm

http://www.hoover.org

http://www.history.com

http://www.histoire-image.org

http://video.pbs.org

http://solzhenitsyn.ru

The Artificial Famine-Genocide in Ukraine 1932-33:

http://www.infoukes.com/history/famine

SovMusic.ru – Alphabetical list:

http://www.sovmusic.ru/english/alphabet.php

https://www.osaarchivum.org/

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Biblioteca Digitală a Bucurestilor: http://www.digibuc.ro

http://digitool.dc.bmms.ro:8881/R

Institutul de Memorie Culturala: http://www.cimec.ro

http://www.mnar.arts.ro

http://www.brukenthalmuseum.ro

http://www.muzeul-satului.ro

http://www.muzeultaranuluiroman.ro

http://www.romaniaculturala.ro

http://www.romanianvoice.com

http://romaniainterbelica.memoria.ro

http://anr.infoideea.ro/basarabia1940

http://www.bucurestiivechisinoi.ro

Queen Marie Of Romania Photoalbum Kent:

http://speccoll.library.kent.edu/women/marie/marie.html

Revoluţia de la Timişoara: http://mariusmioc.wordpress.com

http://www.procesulcomunismului.com

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllll A R T E, MUZICĂ

T O P

Patrimoine culturel français: http://www.patrimoine-histoire.fr/index.htm

http://www.quaibranly.fr

http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp

http://www.musee-orsay.fr

http://www.centrepompidou.fr

http://www.centrepompidou-metz.fr

http://www.arte.tv/fr/70.html

http://www.ina.fr

http://www.thebritishmuseum.ac.uk/visit/index.html

The Metropolitan Museum of Art: http://www.metmuseum.org

http://www.guggenheim.org/new-york

San Francisco MOMA: http://www.sfmoma.org

Museu de Arte Contemporânea de Niterói, Brasil: http://www.macniteroi.com.br

http://www.abcgallery.com

http://artchive.com

http://www.artcyclopedia.com

Webmuseum: http://www.ibiblio.org/wm

Classical Music Navigator: http://www.wku.edu/~smithch/music

http://www.classicalarchives.com

http://www.classical.net

http://opera.stanford.edu/composers

http://classicalwebcast.com/index.html

http://www.gramophone.co.uk

http://www.arte.tv/fr

 

http://www.franceculture.fr

 

http://www.canalacademie.com

 

http://www.canal-u.tv

 

http://www.eurozine.com

 

 

http://edition.cnn.com

 

http://www.bbc.co.uk/news

 

http://www.bbc.co.uk/radio3

 

http://www.dw-world.de

 

http://www.rfi.fr

 

http://www.tf1.fr

 

http://www.rai.it

 

http://www.rtve.es

 

http://rt.com

 

http://arabnews.com

 

http://www.china.org.cn

 

http://www.eluniversal.com.mx

 

http://www.lanacion.com.ar

 

 

http://www.nytimes.com

 

http://www.washingtonpost.com

 

http://www.latimes.com

 

http://www.sfgate.com

 

http://www.chicagotribune.com

 

http://online.wsj.com

 

http://www.foxnews.com

 

http://www.guardian.co.uk

 

http://telegraph.co.uk

 

http://www.independent.co.uk

 

http://www.thisislondon.co.uk

 

http://www.ft.com

 

http://www.haaretz.com

 

 

http://www.lefigaro.fr

 

http://www.lemonde.fr

 

http://www.lepoint.fr

 

http://www.lesechos.fr

 

http://www.leparisien.fr

 

http://www.sueddeutsche.de

 

http://www.faz.net

 

http://www.welt.de

 

http://diepresse.com

 

http://www.rundschau-online.de

 

 

http://www.repubblica.it

 

http://www.lastampa.it

 

http://www.corriere.it

 

http://www.lanazione.it

 

http://www.vatican.va

 

http://www.elmundo.es

 

http://www.elpais.com

 

http://www.lanacion.com.ar

 

http://oglobo.globo.com

 

 

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld

 

http://www.asahi.com/english

 

http://www.abc.net.au

 

http://english.aljazeera.net

 

http://www.sptimes.ru

 

http://moscowpost.com

 

http://english.pravda.ru

 

 

http://www.theworldpress.com

31 12 2011

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Feedback, FAAQs, Propuneri

T O P

Cu valorile naţionale terfelite, cu 100 miliarde euro datorii (blestem ceauşist?) şi cu suveranitatea în pioneze, sub vremi, în postromânism, strâmtoraţi sau măcar neliniştiţi, cu televiziuni epuizate şi politicieni expiraţi, fără model paidetic în oligopedagogia noastră, nu ne-a rămas mai frumoasă şi mai de folos în toată viiaţa omului zăbavă decâtu CETITUL CĂRŢILOR, în mediateci occidentalizate. Acesta e progresul.

De ce ÎN BIBLIOTECĂ? Majoritatea titlurilor nu se reeditează din evidente raţiuni comerciale.

Originea LP: 1983, Jurnalul de la Păltiniş nu avea o asemenea anexă, pentru tinerii care n-au avut norocul să întâlnească un “antrenor cultural”. Configurarea vine din îndelungate dispute, încăierându-mă ades cu maeştrii şi discipolii mei, fiind scriitor nu profesor, dar rodul prieşte îndeosebi tinerilor care şi-ar dori să-şi completeze listele proprii pentru un vast program de lectură.

De ce a fost şi este un infern alcătuirea LP: pentru că tu însuţi, pentru numai 50 de cărţi, la interval de câteva luni îţi schimbi părerea.
Şi mai sunt şi alte motive, uneori am renunţat la anumite titluri pe criteriul intruvabilităţii, pe care azi îl consider incorect.

De exemplu, acum aş adăuga:

Marilena Rotaru – Memoria exilului românesc
(sunt aproape tot atâtea episoade cât pentru Memorialul Durerii, dar mai greu de procurat).

Ioan Grigorescu – Spectacolul lumii, peste 400 de episoade, iarăşi greu de găsit.

Marian Popa – Istoria literaturii române de azi pe mâine
(2 volume monumentale, scumpe insa pentru un student).

Ana Selejan – Literatura in totalitarism, 6 vol (despre a noastră!)

M-am mai temut: compozitorii de operă şi mai ales cei de după Mahler să nu descurajeze.
Acum am îndoieli că n-ar deveni repede popular:
Dmitri Şostakovici – Trioul nr. 2 pentru vioară, violoncel şi pian nr. 2, opus 67

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

De adăugat:

Alexandru Philippide – Flori alese de poezie străină răsădite în româneşte

Ion Ghinoiu – Mica enciclopedie de traditii romanesti

Obiceiuri populare de peste an. Dictionar

Antoaneta Olteanu – Calendarele poporului român

Mineko Iwasaki, Rande Brown – Adevărata viaţă de gheişă

 

31 01 2012

..
T O P

Leave a Reply